Termeni și condiții de utilizare a platformei Aventurist

Termenii și condițiile de utilizare a platformei Aventurist stabilesc care sunt condițiile de utilizare și care este grupul țintă vizat.
Neacceptarea acestor condiții duce la închiderea contului de utilizator a persoanei în cauză.


Protecția datelor personale
Conform Legii nr. 677/2001 cu privire la protecția persoanelor fizice și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Aventurist – SC Net Doctrine SRL va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către utilizatori.

Fiecare utilizator este informat că datele personale furnizate sunt prelucrate în scopul oferirii în conditii optime de către SC Net Doctrine SRL a serviciilor online, a serviciilor de furnizare bunuri și servicii, a serviciilor de marketing și publicitate, precum și a serviciilor de statistică și rapoarte generate pe baza utilizării aplicației.

La alegerea utilizatorilor ei furnizează date personale în scopul înregistrării în aplicația Aventurist, pentru a beneficia de serviciile oferite.
Pentru ștergerea datelor personale, aceștia pot trimite o solicitare la adresa de email contact@aventurist.info, cu mențiunea că odată șterse, aceștia nu se vor mai putea autentifica în aplicație.


Limitarea răspunderii
SC Net Doctrine SRL vă pune la dispoziție un portal online care vă permite căutarea unor servicii turistice, precum și realizarea unui plan de vacanță cu ajutorul resurselor regăsite online pe acest portal.

SC Net Doctrine SRL nu-și anumă responsabilitatea pentru acuratețea sau calitatea serviciile oferite de terți sau pentru conținutul oferit de parteneri sau de utilizatorii site-ului.

Pentru caz de forță majoră SC Net Doctrine SRL este exonerată total de raspundere. Cazurile de forță majoră include (nu se limiteaza la) erori de funcționare ale echipamentului hardware, lipsa serviciilor de internet, virușii informatici, erorile de operare etc.


Modificarea Termenilor și Condițiilor
SC Net Doctrine SRL are dreptul de a modifica prevederile din Termeni și Condiții, fără o notificare în prealabil. Orice modificare realizată de către Furnizor este acceptată de către utilizator prin simpla utilizare a sistemului Aventurist. Neacceptarea acestora implică părăsirea imediată a site-ului și încetarea de a-l mai utiliza.

This site uses cookies for a better user experience. By accepting them, you agree to the use of this information. Read more.